Info Comments Expand
Autumn Cicada Episode 49 Watch now Autumn Cicada Episode 48 Watch now Autumn Cicada Episode 47 Watch now Autumn Cicada Episode 46 Watch now Autumn Cicada Episode 45 Watch now Autumn Cicada Episode 44 Watch now Autumn Cicada Episode 43 Watch now Autumn Cicada Episode 42 Watch now Autumn Cicada Episode 41 Watch now Autumn Cicada Episode 40 Watch now Autumn Cicada Episode 39 Watch now Autumn Cicada Episode 38 Watch now Autumn Cicada Episode 37 Watch now Autumn Cicada Episode 36 Watch now Autumn Cicada Episode 35 Watch now Autumn Cicada Episode 34 Watch now Autumn Cicada Episode 33 Watch now Autumn Cicada Episode 32 Watch now Autumn Cicada Episode 31 Watch now Autumn Cicada Episode 30 Watch now Autumn Cicada Episode 29 Watch now Autumn Cicada Episode 28 Watch now Autumn Cicada Episode 27 Watch now Autumn Cicada Episode 26 Watch now Autumn Cicada Episode 25 Watch now Autumn Cicada Episode 24 Watch now Autumn Cicada Episode 23 Watch now Autumn Cicada Episode 22 Watch now Autumn Cicada Episode 21 Watch now Autumn Cicada Episode 20 Watch now Autumn Cicada Episode 19 Watch now Autumn Cicada Episode 18 Watch now Autumn Cicada Episode 17 Watch now Autumn Cicada Episode 16 Watch now Autumn Cicada Episode 15 Watch now Autumn Cicada Episode 14 Watch now Autumn Cicada Episode 13 Watch now Autumn Cicada Episode 12 Watch now Autumn Cicada Episode 11 Watch now Autumn Cicada Episode 10 Watch now Autumn Cicada Episode 9 Watch now Autumn Cicada Episode 8 Watch now Autumn Cicada Episode 7 Watch now Autumn Cicada Episode 6 Watch now Autumn Cicada Episode 5 Watch now Autumn Cicada Episode 4 Watch now Autumn Cicada Episode 3 Watch now Autumn Cicada Episode 2 Watch now Autumn Cicada Episode 1 Watch now
Autumn Cicada

Autumn Cicada

秋蝉 (2020)

Genres: Action, Historical, Drama, War
Actors: Allen Ren, Li Man, Liu Huan, He Du Juan, Joyce Jian, Liu Xue Yi, Vicky Liang, Fu Fang Jun, Hu Ya Jie, Li Ting Zhe, Wang Jin Song, Sun Xin Hong, Zhang Han Yu, Li Xiao Ran, Han Dong, He Zhong Hua, Cheng Cheng, Qu Gang, Yu Cheng Qun, Wang Li, Ning Xiao Hua, Yu Yong Hai, Huang Yi, Lu Sen Bao, Zhang Guo Qing, Mi Xue Dong, Wang Jiu Sheng, Yuan Jin Hui, Ni Tu, Yao Jian Ming, Ren Luo Min, Cai Gang, Marco Leng, Li Jia Wei, Kevin Wang, Yan Zi Hao
Directors: Unknown
Networks: Unknown
Also Known As: Qiu Chan,Cicadas of Autumn
Duration: 45 min. per ep
Types: Drama
Countries: Chinese
Released: 2020
Episode: Ep 49 / 50
Ye Chong is a nationalistic young man with Communistic ideals. He comes to Hong Kong to help Sato build the presence of the Japanese military police in the area. In truth, he has sworn allegiance to his country long ago.
Rating ( - votes)
Comments